محصولات

دستگاه وایفون

نام محصول : سیستم انتقال دهنده مکالمات خط تلفن به شبکه wifi (وایفون)  وایفون وسيله ای برای امکان استفاده از خطوط تلفن ثابت توسط گوشی های هوشمند میباشد.  اين وسيله از يک سو به خط تلفن ثابت وصل شده و مانند يک دستگاه تلفن استاندارد توانايی  با گوشی های WiFi استفاده از خط تلفن را داراست. از طرف ديگر ادامه

سنسور تشخیص خودرو و تردد

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدرو ادامه